محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

محور ویژه: بیماری های غیر واگیر
..........................................................................................

محور های فرعی :
 1. علوم پایه
 2. سرطان و خون
 3. بیماری های اطفال 
 4. ریزگرد ها و بیماری های تنفسی
 5. دیابت 
 6. بیماری های کلیه 
 7. بیماری های قلبی عروقی 
 8. بیوتوریسم 
 9. اپیدمیولوژی 
 10. تغذیه 
 11. سلامت بارداری 
 12. روانشناسی و سلامت روان