دریافت رزومه داوری

صفحه اصلی > دریافت رزومه داوری

 دریافت رزومه داوری

عزیزانی که تصمیم به شرکت در بخش داوری چهارمین کنگره سالانه دانشگاه های علوم پزشکی جنوب غرب کشور و نخستین کنگره داخلی دانشگاه علوم پزشکی آبادان را دارند می توانند رزومه خود را از طریق ایمیل به ادرس زیر ارسال کنند. شایان ذکر است به رایانامه هایی که به سایر ادرس های ایمیل ارسال می شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

davar@abadanumscong.ir